Η αίθουσα μας είναι ανοιχτή από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 17:00 με 22:00.

17:00 - 17:55: Ακαδημία (Baby fencing)

18:00 - 19:25: Τμήμα αρχαρίων - αγωνιστικό τμήμα ξίφους μονομαχίας (EPEE)

19:30 - 20:40: Τμήμα αρχαρίων, αγωνιστικό τμήμα σπάθης (SABRE)

20:45 - 22:00: Τμήμα ενηλίκων (EPEE)