Ο σύλλογος μας στο 53ο και 54ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου